Religion
Home ] Animals ] Blessings ] Food & Drink ] Health ] Marriage ] Money ] Personal Traits ] [ Religion ] Talking ] Weather ] Featured Proverb ] Irish Links ] Singing ]

 

 1. Dia is Muire duit
  May God and Mary be with you [This is the Irish equivalent of "Hello"]
 2. Dia is Muire duit is Pádraig
  May God and Mary and (St.) Patrick be with you [This is the response to the first greeting.   The list continues Dia is Muire duit is Pádraig, is Bríd is Colmcille (St. Brigid and St. Colmcille)]
 3. Ná lagadh Dia do lámh
  May God not weaken your hand [after a task has been done for you]
 4. Ná raibh an fhad sin de luíochán bliana ort
  May you not have that length of time of sickness on you during the year
 5. Bail ó Dhia ar an obair
  May God's blessing be on your work
 6. An bhail chéanna ort
  May the blessing be returned to you
 7. Bail ó Dhia anseo isteach
  God bless all here
 8. Dia idir sinn agus an t-olc
  God between us and all harm [On hearing bad news]
 9. Go raibh páiste gach bliain agat
  May you have a child every year [A blessing on marriage]
 10. Brat na Maighdine umat
  May the Virgin's cloak be about you
 11. Tá Dia láidir agus tá Máthair mhaith Aige
  God is strong and He has a good Mother
 12. Níor dhún Dia bearna riamh nár gur oscail Sé ceann eile
  God never closed a gap but that He opened another one
 13. Is maith le Dia cúnamh a fháil
  God likes to get help [i.e. Don't leave everything to God - pray as if everything depends on prayer, work as if everything depends on work]   
 14. Go raibh maith agat
  That you may have good [This is the Irish equivalent of "Thank You"]            
 15. Is gaire cabhair Dé ná an doras
  God's help is nearer than the door                                                                  
 16. Go bhfóire Dia orainn!
  May God help us!

   Lúireach Phadraig  : St. Patrick's Breastplate

  Críost liom, Críost romham, Críost i m'dhiaidh,
  Críost os mo chionnsa, agus Críost fúm,
  Críost ina chónaí i mo chroíse,
  Críost, fós, ó dheas díom, Críost ó thuaidh


  Christ be beside me, Christ be before me, Christ be behind me,
  Christ be above me, and Christ be below me,
  Christ be living in my heart,
  Christ, yet, to my south, Christ to the north.

  Críost ar fad a's Críost ar leithead,
  Críost anseo a's Críost ansiúd,
  Críost i gcroí gach uile dhuine,
  'Bheas ag smaoineamh orm inniu.


  Christ to my length and Christ to my width,
  Christ here and Christ there
  Christ in the heart of every person
  Who will be thinking of me today.

  Gach aon duine de na daoinibh,
  'Labhraíos liomsa - Críost 'na bhéal.
  Críost i súil gach uile dhuine,
  'Dhearcas ormsa 'feadh an lae.


  Every person of the people
  Who speak with me - Christ in his mouth.
  Christ in the eye of every person
  Who looks on me during the day.

  Críost i gcluasaibh gan aon duine
  De na daoinibh 'chloisfeas mé;
  Éirím, creidim, agus glaoim
  Ar an Tríonóid, triúr 'na n-aon.


  Christ in the ear of every person
  Of the people who will hear me;
  I rise, I believe, and I call
  On the Trinity, three in one.

  Ón Tiarna tig slánú,
  Ón Tiarna tig slánú,
  Go raibh do shlánú, a Thiarna,
  'Nár measc go saol na saol.


  From the Lord comes salvation,
  From the Lord comes salvation,
  May your salvation, Lord,
  Be in our midst forever and ever.
                                                             Naomh Padraig
                                                                      Saint Patrick

 17.  

Top of Page  lryaroup.gif (987 bytes) Barr an Leathnaigh    WUH02MNO.GIF (2028 bytes)