Health
Home ] Animals ] Blessings ] Food & Drink ] [ Health ] Marriage ] Money ] Personal Traits ] Religion ] Talking ] Weather ] Featured Proverb ] Irish Links ] Singing ]

 

 1. I dtosach na h-aicíde is fusa í a leigheas
  It is easier to cure a disease at its beginning [A stitch in time save nine]
 2. Is fearr an tsláinte ná na táinte
  Health is better than riches
 3. Ní thagann éag gan ábhar
  Death does not come without a reason [There is a reason for everything]
 4. Níl luibh ná leigheas in aghaidh an bháis
  There is no remedy or cure against death
 5. Má tá moladh uait, faigh bás - má tá cáineadh uait, pós
  If you want praise, die - if you want torment, marry
 6. Ná mol fear go bás, nó lá go tráthnóna
  Don't praise a man until he is dead, nor a day until evening [One does not know what either will become]
 7. Is fada a bhíonn an fear ag fás agus is gearr a bhíonn an bás á chloí
  It takes a man a long time to grow, but it takes death a short time to overcome him
 8. Bás in Éirinn, agus caint leis na haingil
  May you die in Ireland, and talk to the angels [Old Irish wish]
 9. Ná feic a bhfeicir
  Is ná clois a gcloisir
  Is má fiafraítear díot
  Abair ná feadrais

  Don't see what you see
  Don't hear what you hear
  And if you're asked
  Say you don't know

 10. Is minic a bheir dall ar ghiorria
  It is often a blind person caught a hare [Used in order to quell boasting]

 11. An rud ná cloiseann an chluas ní chuireann sé buairt ar an gcroí
  What the ear does not hear does not worry the heart
 12. Is fearr rith maith ná drochsheasamh
  A good run is better than a bad stand

 

Top of Page  lryaroup.gif (987 bytes) Barr an Leathnaigh    WUH02MNO.GIF (2028 bytes)