Personal Traits
Home ] Animals ] Blessings ] Food & Drink ] Health ] Marriage ] Money ] [ Personal Traits ] Religion ] Talking ] Weather ] Featured Proverb ] Irish Links ] Singing ]

 

 1. An té nach bhfuil láidir, ní foláir dó bheith glic.   
  He who is not strong must be clever.
 2. Ní mar a síltear a bítear
  Things may not be as they seem to be
 3. Muna bhfuil agat ach pocán gabhair, bí i lár an aonaigh leis.
  If you only have a buck-goat, be in the middle of the fair with it.  [Use whatever talents you have got]
 4. An té a bhíónn siúltach, bíonn scéaltach
  He who has travelled has stories to tell
 5. Giorraíonn beirt bóthar
  Two people shorten the road [because of the company]
 6. Ní huasal ná íseal, ach thuas seal is thíos seal
  Neither noble nor lowly, but up for a while and down for a while
 7. Ní bhíonn saoi gan locht
  There is no expert without a fault
 8. Is fearr an t-imreas ná an t-uaigneas
  The fight/argument is better than the loneliness
 9. Mol an óige agus tiocfaidh sí
  Praise youthfulness and it will respond to you
 10. Ní thagann ciall roimh aois
  Sense does not come before age
 11. Ní neart go cur le chéile
  There is not strength until there is unity
 12. Níl aon tinteán mar do thinteán féin
  There is no fireside like your own fireside [There's no place like your own home]
 13. Is minic cuma aingeal ar an diabhal féin
  It is often that the devil himself has the appearance of an angel
 14. Filleann an feall ar an bhfeallaire
  The crime rebounds on the criminal
 15. Ní feidir an dubh a chur ina bhán air
  You can't convince him that black is white
 16. Glacann bán dubh, ach ní ghlacann dubh bán
  White accepts black, but black does not accept white
 17. Is treise gliocas ná neart
  Cunning is stronger than (superior to) strength

                                                                                            

 

Top of Page  lryaroup.gif (987 bytes) Barr an Leathnaigh              WUH02MNO.GIF (2028 bytes)