Animals
Home ] [ Animals ] Blessings ] Food & Drink ] Health ] Marriage ] Money ] Personal Traits ] Religion ] Talking ] Weather ] Featured Proverb ] Irish Links ] Singing ]

 

 1. Is minic a dhein bromaichín gioblach capaillín cumasach  

  It is often that a delicate colt became a competent little horse

 2. Ni dhéanfadh an saol capall ráis d'asal
  (All) the world would not make a racing horse from a donkey
 3. Caora mhór an t-uan i bhfad
  A lamb becomes a sheep after (carrying it) a distance
 4. Is olc an chearc ná scríobann di féin
  It's a poor hen which will not scrape for herself
 5. Bíonn gach madra dána ar a tháirseach féin
  Every dog is bold on its own doorstep
 6. Is iad na muice ciúine a itheann an mhin
  It is the quiet pigs who eat the oats
 7. Is ar mhaithe leis féin a dheineann an cat crónán
  It is for his own benefit that the cat purrs
 8. "Chonaic mé cheana thú", arsa an cat leis an mbainne beirithe
  "I saw you before", said the cat to the boiling milk
 9. Maith í an bhó, beo nó marbh
  The cow is good, alive or dead
 10. Bíonn adharcha fada ar na buaibh thar lear
  Cows far away have long horns [Far away hills are greener]{bó = cow;  plural = ba, baoi, bú - poetic, dative plural = buaibh}
 11. Fear na mbó féin faoina heireabaill
  The man who owns the cow must stay under the tail [in the event of having to pull it from a ditch, for obvious reasons]
 12. Is maith an capall ná faigheann barrthuisle uair éigin
  It's a good horse that doesn't trip up sometime
 13. Aithníonn ciaróg amháin ciaróg eile
  One beetle recognises another beetle [It takes one to know one or Birds of a feather flock together]
 14. Briseann an dúchas thí shúilibh an chait
  Nature breaks out through the eyes of the cat
 15. Luí leis an uan agus éirgh leis an éan
  Go to bed with the lamb and rise with the bird [Early to bed and early to rise makes a man healthy, and wealthy, and wise]
 16. Ni troimide an chaora a holann
  The sheep does not mind the weight of the wool
 17. Ni troimide an loch an lachan
  The lake is no heavier for the duck which is on it [Both 16 & 17 relate to the analogy of knowledge and information - education is no load]
 18. Bíonn caora dubh ar an dtréad is gile
  There can be a black sheep in the brightest flock
 19. Ná comhair do chuid sicíní nó go dtaga siad amach
  Don't count your chickens before they're hatched
 20. Béarfaidh bó éigin lao éigin lá éigin
  Some cow will give birth to some calf some day
 21. Ni mhaireann rith maith ag an each i gcónaí
  The steed does not retain its good run forever
 22. Ni túisce craiceann na seanchaorach ar an bhfraigh ná craiceann na caorach óige
  The skin of the older sheep is on the rafter just as soon as the skins of the young sheep
 23. An té a bhfuil bólacht ar chnoc aige ní bhíonn suaimhneas ar sop aige
  He who has livestock on a hill will not sleep soundly
 24. Is maith an capall a tharraingíos a charr féin
  It's a good horse which draws its own cart
 25. Céard a dhéanfadh mac an chait ach luch a mharú?
  What would the son of the cat do but kill a mouse?
 26. Mar a bhíos an cú mór a bhéas an coileán
  As the big hound is, so shall the pup be
 27. Drochubh, drochéan
  Bad egg, bad bird
 28. Is minic nach ndeachaigh bó le bó dhúchais
  It is often a cow does not take after its breed
 29. As a ceann a chrútar an bhó
  It is from her head that a cow is milked
 30. Éist le fuaim na habhann agus gheobhaidh tú breac
  List to the sound of the river and you will get a trout
 31. Tiocfaidh an lá fós a mbeidh gnó ag an mbó dá heireaball
  The day will yet come  when the cow will need her tail

 

Top of Page  lryaroup.gif (987 bytes) Barr an Leathnaigh              WUH02MNO.GIF (2028 bytes)